Archive | Декларации ОА 2012 RSS feed for this section

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изтеглете тук!

Прочети 0 Comments

Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.13 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изтеглете  тук!

Прочети 0 Comments

Декларации във връзка с Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

1. Изтегли тук. 2. Изтегли тук. 3. Изтегли тук. 4. Изтегли тук. 5. Изтегли тук. 6. Изтегли тук. 7. Изтегли тук. 8. Изтегли тук. 9. Изтегли тук. 10. Изтегли тук. 11. Изтегли тук. 12. Изтегли тук. 13. Изтегли тук.

Прочети Коментарите са изключени!