Archive | Декларации – общински съвет RSS feed for this section

Декларация от Общински съвет – Велинград

                                                                                     ДО                                                                ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ           РУМЕН РАДЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИВА МИТЕВА Д Е К Л А Р А Ц И Я ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ВЕЛИНГРАД УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,                    УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, Макар и неофициално, отново е повдигната една чувствителна тема за ВЕЛИНГРАДЧАНИ, предизвикала реакции в социалните [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 248 /12.08.2020г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и след проведеното  гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: 1.Приема Декларация за прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за добив [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ВЕЛИНГРАД, ВЪВ ВРЪЗКА С ФИЗИЧЕСКАТА АТАКА СРЕЩУ ОБЩИНСКАТА СЪВЕТНИЧЧКА ЕКАТЕРИНА КАФЕРИНОВА, ПРОТИВ НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ВЕЛИНГРАД, ВЪВ ВРЪЗКА С ФИЗИЧЕСКАТА АТАКА СРЕЩУ ОБЩИНСКАТА СЪВЕТНИЧЧКА ЕКАТЕРИНА КАФЕРИНОВА, ПРОТИВ НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА      ОбС-Велинград остро осъжда и се обявява против всякакви форми и прояви на агресия и насилие срещу граждани, без значение каква е  тяхната професионална ангажираност или политическа принадлежност, независимо от пол, възраст, етност и прочие! Възразяваме [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОТОКОЛ №1/23.05.2017Г.

ПРОТОКОЛ №1/23.05.2017Г. Днес 23.05.2017г. Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към ОбС-Велинград, избрана с Решение № 19/17.12.2015г. проведе заседание, във връзка с постъпил сигнал /молба/ от ……………………………….  /Вх.№431 от 19.05.2017г./. На заседанието присъстват:     Любомир Перчинков               /п/………………………………………………….   Валентин Бозев                        /п/………………………………………………….   Искрен Тюфекчиев                  /п/………………………………………………….   д-р Чавдар Калъчев                 /п/ …………………………………………………. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Декларация по чл.12, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Декларации по чл.12 ЗПУКИ 

Прочети Коментарите са изключени!

Декларация от Общински съвет – Велинград

Относно: Недопускане на разработване и добиване на полезни изкопаеми на територията на  Община ВелинградНие общинските съветници от ОбС – Велинград /Мандат 2015- 2019г./ Като потвърждаваме всички предходни решения и декларации на Общински съвет – Велинград за недопускане на разработване и добив на полезни изкопаеми, които биха застрашили здравето на хората и околната среда на Община [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Декларация по чл.12, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Декларация по чл.12, т.3  от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации по чл.12, т.4 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Декларации по чл.12, т.4 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации по чл.12, т.1във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Декларации по чл.12, т.1във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Прочети Коментарите са изключени!