Archive | Декларации – общински съвет RSS feed for this section

Декларации по чл.12, т.1във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Декларации по чл.12, т.1във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации по чл.12, т.1във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Декларации по чл.12, т.1във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации по чл.12, т.1във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Декларации по чл.12, т.1във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване 

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации по чл.12, т.1във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Декларации по чл.12, т.1във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации по чл.12, т.1във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Декларации по чл.12, т.1във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Прочети Коментарите са изключени!

ДЕКЛАРАЦИЯ

 ДЕКЛАРАЦИЯ От Общинска администрация – Велинград, Общински съвет – Велинград, Гражданска инициатива “За запазване на община Велинград, като екологично чист регион без рудодобив”              Уважаеми съграждани,       С настоящата декларация и във връзка с приключилата подписка “За запазване на община Велинград като екологично чист регион без рудодобив”, инициирана и проведена на основание на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ВЕЛИНГРАД СРЕЩУ РАЗРАБОТВАНЕТО И ДОБИВАНЕТО НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №59/27.02.2014Г.

Ние общинските съветници от ОбС-Велинград, водени и представляващи интересите на жителите на Община Велинград, твърдо заставаме против разработването и добиването на полезни изкопаеми на територията на Община Велинград, в това число добив и преработка  на волфрамсъдържащи руди от находище ‘Грънчарица Център’, златодобив и др. Това е втора поредна декларация, приета от ОбС-Велинград по тази тема. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД 08.02.2012Г.

 С настоящата декларация изразяваме нашето несъгласие и протест относно подписания на 16.07.2009г. Договор за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми-волфрамсъдържащи руди-подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1 от Закона за подземните богатства от находище ‘Грънчарица център’, разположено в землищата на с.Кръстава и гр.Велинград /Община Велинград/, подписан между Министър на икономиката и енергетиката – Петър Димитров /Концедент/ и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОбС-ВЕЛИНГРАД И ОбА-ВЕЛИНГРАД

В качеството си на принципал на ‘МБАЛ- Велинград’ ЕООД като взе предвид: Усложняващата се обстановка в здравеопазването на общината, предизвикана от опитите, с не съвсем коректни средства, да се набират кадри за новостроящата се частна болница за сметка на медицинския персонал на ‘МБАЛ- Велинград’ ЕООД. Опитите да се комерсиализира и монополизира една социална сфера като [...]

Прочети 0 Comments