Archive | Местни данъци и такси RSS feed for this section

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

Справка за размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти и данъка при възмездно придобиване на имущество за 2017 г.

Приложение № 3 СПРАВКА за размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти и данъка при възмездно придобиване на имущество за 2017 г. Община  ВЕЛИНГРАД                            (печат) Кмет: Д-Р  КОСТАДИН КОЕВ                             (име, фамилия, подпис) к.1 к.2 Размер (ставка) на данъка върху недвижимите имоти, определен от общинския съвет за 2017 г. по чл. 22 във връзка [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Информация за план-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2017 г.

Приложение № 4 Община  ВЕЛИНГРАД                            (печат) Кмет: Д-р Костадин Коев                             (име, фамилия, подпис) Информация за план-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2017 г. 1. Стойност на одобрената план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ за 2017 г. (лв.), в т.ч.: 2172338,00  - за осигуряване на съдове за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Туристически данък 2016г.

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщениe по чл. 32 от Данъчно – осигурителен процесуален кодекс

Съобщениe по чл. 32 от Данъчно – осигурителен процесуален кодекс

Прочети Коментарите са изключени!

Туристически данък 2016 първо полугодие

№ БУЛСТАТ ИМЕ НА ОБЕКТ/ФИРМА I  ІІ ІІІ ІV V VІ ВНЕСЕН ТД 1 000670634 ЛТУ УОГС ГЕОРГИ АВРАМОВ 579,00 399,60 702,00 673,80 357,00 182,40 2893,80 2 000695018 НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РБ 1146,40 1155,20 1267,20 896,00 960,00 900,00 6324,80 3 102005285 АНДЕЛА АД 593,40 268,40 407,60 151,20 145,80 188,20 1754,60 4 102820635 ХОТЕЛ  УНИКАТ  / [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщениe по чл. 32 от Данъчно – осигурителен процесуален кодекс

Съобщениe по чл. 32 от Данъчно – осигурителен процесуален кодекс

Прочети Коментарите са изключени!

Туристически данък от първото тримесечие на 2016г.

Туристически данък от първото тримесечие на 2016г. 

Прочети Коментарите са изключени!

Туристически данък към 21.12.2015г.

Туристически данък 

Прочети Коментарите са изключени!

Туристическия данък 2015г.

Туристическия данък 2015г. тук.

Прочети Коментарите са изключени!