Archive | Минерални води – обяви RSS feed for this section

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ-10-06-21

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ-08-06-2021

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ-08-06-2021

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение кладенец

Съобщение кладенец

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ БАСЕЙН

СЪОБЩЕНИЕ БАСЕЙН

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ ХОТЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ ХОТЕЛ

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ -12-05-2021

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ-10-05-2021

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

О Б Щ И Н А  В Е Л И Н Г Р А Д ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване На основание Заповед №538/19.04.2021 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на два броя  урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост, находящи [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение -24-03-21

Прочети Коментарите са изключени!