Archive | Минерални води – обяви RSS feed for this section

Откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от мин. вода на Агроком-2007 ООД

Откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от мин. вода на Агроком-2007 ООД

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за открита процедура за издаване на Разрешително за водовземане от мин. вода на ЕТ Бялата вода-Метко Хаджиев-с. Драгиново

Съобщение за открита процедура за издаване на Разрешително за водовземане от мин. вода на ЕТ Бялата вода-Метко Хаджиев-с. Драгиново

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от мин. вода на ЕТ Бялата вода-Метко Хаджиев

Съобщение за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от мин. вода на ЕТ Бялата вода-Метко Хаджиев тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за откриване на процедура за издаване Разрешително за водовземане от минерална вода на ЕТ ДАНИ-Илия Пашов

Съобщение за откриване на процедура за издаване Разрешително за водовземане от минерална вода на ЕТ ДАНИ-Илия Пашов

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за откриване на процедура за издаване Разрешително за водовземане от минерална вода на Булрайцен ЕООД

Съобщение за откриване на процедура за издаване Разрешително за водовземане от минерална вода на Булрайцен ЕООД

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от мин. вода на Евро бед Хотелс ЕООД-Велинград

       Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от мин. вода на  Евро бед Хотелс ЕООД-Велинград  тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от мин. вода на Екотехсист ООД-Велинград

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от мин. вода на  Екотехсист ООД-Велинград тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от мин. вода на Арена хотелс ЕООД-София

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от мин. вода на  Арена хотелс ЕООД-София тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от мин. вода на ЕТ Тора-Тодор Ямаков-Велинград

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от мин. вода на  ЕТ Тора-Тодор Ямаков-Велинград тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от мин. вода на Маргарита ООД-Велинград

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от мин. вода на  Маргарита ООД-Велинград тук.

Прочети Коментарите са изключени!