Archive | Нормативни актове и стратегически документи RSS feed for this section

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

Програма на Община Велинград за енергийната ефективност

Програма на Община Велинград за енергийната ефективност 

Прочети Коментарите са изключени!

Дългосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Дългосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Прочети Коментарите са изключени!

Краткосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Краткосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Прочети Коментарите са изключени!

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от Община Велинград за 2021г

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от Община Велинград за 2021г .

Прочети Коментарите са изключени!

Програма за 2021 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2021 – 2027 г.

Програма за 2021 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2021 – 2027 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Нередба за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер

Нередба за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер  

Прочети Коментарите са изключени!

Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2021 г.

Годишна  програма за развитие на читалищната  дейност  за 2021 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ 2021/2022 ГОДИНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ   2021/2022 ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!