Archive | Уведомления за инвестиционни предложения за ОВОС RSS feed for this section

Обява до заинтересованите лица и общественост

От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35       На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/3 от 09.01.2023 г. и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС   У В Е Д О [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява

Обява Уведомление за инвестиционно предложение

Прочети Коментарите са изключени!

Обява

О Б Я ВА до заинтересованите лица и общественост   От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35       На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/22 от 13.02.2023 г. и чл.6, ал.10, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява до заинтересованите лица и общественост

  О Б Я ВА до заинтересованите лица и общественост   От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35 На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/21 от 02.02.2023 г. и чл.6, ал.10, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява до заинтересованите лица и общественост

О Б Я ВА до заинтересованите лица и общественост   От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35       На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. №32-01/18 от 31.01.2023 г. и чл.4, ал.2 от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

  От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35       На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/11 от 25.01.2023 г. и чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за ОВОС   У [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява до заинтересованите лица и общественост

От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35       На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/10 от 25.01.2023 г. и чл.4, ал.22 от Наредбата за ОВОС     У В Е Д [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява до заинтересованите лица и общественост

О Б Я ВА до заинтересованите лица и общественост   От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35     На основание постъпило писмо от „Братя Коцеви“ ООД с вх. № 53-00/168 от 24.01.2023 г. и чл.4, ал.2 от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява до заинтересованите лица и общественост

О Б Я ВА до заинтересованите лица и общественост     От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35           На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/3 от 09.01.2023 г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

О Б Я ВА до заинтересованите лица и общественост   От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35       На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/177 от 28.11.2022 г. и чл.15,  т.3 [...]

Прочети Коментарите са изключени!