Archive | Уведомления за инвестиционни предложения за ОВОС RSS feed for this section

Обява до заинтересованите лица и общественост

От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35       На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/129 от 16.08.2022 г. и чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС У В Е Д О М [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

О Б Я ВА до заинтересованите лица и общественост   От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35       На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/119 от 03.08.2022 г. и чл.6, ал.9, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 32-01/116 от 25.07.2022 год. от директора на РИОСВ – Пазарджик на основание чл. 15, т.1 от „Наредбата за условия и реда за извършване на екологична оценка, Кмета на община Велинград СЪОБЩАВА   на засегнатото население, че [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява до заинтересованите лица и общественост

От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35       На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/109 от 12.07.2022 г. и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС У В Е Д О М Я [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ-07-10-2021

Прочети Коментарите са изключени!

Решение № ПК – 39 – ПР/ 2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие на околната среда

Решение№ ПК – 39-ПР/ 2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие на околната среда

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35       На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/169 от 17.08.2021 г. и чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за ОВОС   У В [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

     От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35       На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/72 от 09.08.2021 г. и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление

Уведомление

Прочети Коментарите са изключени!

Инвестиционно предложение “Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъцив обекти, разположени на тероторията на Област Пловдив и Област Пазарджик”

Прочети Коментарите са изключени!