Archive | Уведомления за инвестиционни предложения за ОВОС RSS feed for this section

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35       На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/169 от 17.08.2021 г. и чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за ОВОС   У В [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

     От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35       На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/72 от 09.08.2021 г. и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление

Уведомление

Прочети Коментарите са изключени!

Инвестиционно предложение “Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъцив обекти, разположени на тероторията на Област Пловдив и Област Пазарджик”

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г. Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение в Общинска администрация – Велинград от Директора на РИОСВ – Пазарджик с изх. № ПД – 01-397-35) [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА Във връзка с постъпило уведомително писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 94-00/4683 от 19.05.2020 год. от Мехмед Асанов Перчинков с адрес с. Драгиново,  общ. Велинград на основание чл. 8, ал. 2 от „Наредбата №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазване на пчелите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА Във връзка с постъпило уведомително писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 94-00/4684 от 19.05.2020 год. от Ахмед  Асанов Перчинков с адрес с. Драгиново,  общ. Велинград на основание чл. 8, ал. 2 от „Наредбата №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазване на пчелите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 6, ал. 9  т.2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г., във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация Велинград с вх. № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г., във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация Велинград с вх. № 94-00/3502 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА във връзка с чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г., Кмета на община Велинград СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение [...]

Прочети Коментарите са изключени!