Archive | Съобщения за публични обявления от Басейнови дирекции RSS feed for this section

СЪОБЩЕНИЕ, ЧЛ. 18А ОТ АПК

СЪОБЩЕНИЕ, ЧЛ. 18А ОТ АПК

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за обявен за обсъждане Проект за СОЗ за водовземане за питейна вода от р. Грънчарица

Съобщение за обявен за обсъждане Проект за СОЗ за водовземане за питейна вода от р. Грънчарица

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщения за публични обявления на Разрешително за водоземане на подземни води, чрез нови водоземни съоражения

Съобщения за публични обявления на Разрешително за водоземане на подземни води, чрез нови водоземни съоражения

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за издаване на разрешение за ползване на повърхностен воден обект

Съобщение за издаване на разрешение за ползване на повърхностен воден обект

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за открита процедура за водовземане от повърхностни води та Минерали-М ООД

Съобщение за открита процедура за водовземане от повърхностни води та Минерали-М ООД

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от мин. вода на Илвест ЕООД-Велинград

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от мин. вода на  Илвест ЕООД-Велинград тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за откриване на процедура за издаване Разрешително за водовземане от минерална вода

Съобщение за откриване на процедура за издаване Разрешително за водовземане от минерална вода тук.

Прочети Коментарите са изключени!