Archive | Съобщения за публични обявления от Басейнови дирекции RSS feed for this section

Съобщение за откриване на процедура за издаване Разрешително за водовземане от минерална вода на ЕТ ДАНИ-Илия Пашов

Съобщение за откриване на процедура за издаване Разрешително за водовземане от минерална вода  на ЕТ ДАНИ-Илия Пашов тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за ОП “Спортни имоти и пазари за Покрит Плувен Басейн Велинград

1. Акт за публична и общинска собственост тук. 2. Апос 77 тук. 3. Искане за издаване на разрешително тук. 4.  Искане за прекратяване тук. 5. От басейнова дирекция тук. 6.  Прекратяване тук. 7. Проект присъединяване тук. 8. Проект водовземане 2004 тук. 9. Проект водовземане тук. 10. Решение ОВОС тук. 11. Становище Караджов тук. 12. Такса тук. 13. Уведомление [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СПО – Разрешително за водовземане от минерални води – Хотелски комплекс в УПИ-І, кв.1

Информация за Разрешително за водовземане от минерални води – Хотелски комплекс в УПИ-І, кв.1 сизх. № 004-08-21/ от 28.02.2013г. тук.

Прочети Коментарите са изключени!