Archive | Съобщения от РИОСВ – Пазарджик за решения, становища, ЕО RSS feed for this section

Решение №ПК-04-ЕО 2021

Решение №ПК-04-ЕО 2021

Прочети Коментарите са изключени!

Решение №ПК-03-ЕО 2021

Решение №ПК-03-ЕО 2021

Прочети Коментарите са изключени!

Решение ПК-02-ЕО/2019Г.

РЕШЕНИЕ ПК-02-ЕО/2019Г.  

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № ПК-07-ЕО/2017Г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ 2016-2020г.

РЕШЕНИЕ № ПК-07-ЕО/2017Г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ 2016-2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ДЖАФЕРИЦА – КАНАЛ ДЖАФЕРИЦА“ НА КМ.4+500 ДО с.ЮНДОЛА, с.СВЕТА ПЕТКА, с.ПАШОВИ И МАХАЛИ, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД.

О Б Я В А В изпълнение на изискванията на чл.144, ал. (1), т.4 от Закона за устройство на територията и чл. 95, ал.(1) от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.(2) от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА “БАЗОВА СТАНЦИЯ № 3466″ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ С.КРЪСТАВА

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА “БАЗОВА СТАНЦИЯ № 3466″ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ С.КРЪСТАВА

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № ПК-08-ЕО/2016Г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ 2016-2020г.

     РЕШЕНИЕ № ПК-08-ЕО/2016Г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ 2016-2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

Да изчистим България заедно

 Замърсени терени с отпадъци за почистване на територията на Община Велинград Призив на г-н Кмета на община Велинград за кампанията “Да изчистим България заедно”

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ относно: – Решение № ПК-02-ЕО/ 2014г. на РИОСВ – Пазарджик

На основание чл.15, т.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологични оценки на планови и програми )ДВ, бр. 94 от 30.11.2012г.) – С Решение № ПК-02-ЕО/ 2014г. е решено да НЕ се извършва екологична оценка на “Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик”. Съобщението можете да видите тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Община Велинград в подкрепа на кампанията “Да изчистим България за един ден”

 Община Велинград в подкрепа на кампанията “Да изчистим България за един ден” тук.

Прочети Коментарите са изключени!