Archive | Решения на Общински съвет за минералните води RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ №169

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.3 от Закона за водите, чл.56 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 20 0 0 20 29 Общински съвет Велинград,                                                                   Р  Е  Ш  И: І. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №96

Изменено и допълнено с Решение № 400 от 30.10.2012г. и Решение № 106/27.03.2014г.на Общинския съвет        ОТНОСНО: Приемане на условия и ред за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода, извършване услугата на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни праза и право на прокарване на водопроводи за минерална [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №96

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС, Решение №27/04.02.2011г. и Решение №28/04.02.2011г. на Министъра на околната среда и водите във връзка със Закона за водите, след проведеното гласуване с Брой гласове Брой гласове Брой гласове Брой Общ брой “за” “против” “въздържали се” “присъствували” общински         съветници 27 0 0 27 [...]

Прочети Коментарите са изключени!