Archive | Конкурс за проект RSS feed for this section

ОБЯВА – Осигуряване на топъл обяд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“ BG05FMOP001-3.002 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ОБЯВЯВА Нов прием по Проект „Осигуряване на топъл обяд“   Реализирането на проекта се осъществява по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Идеен проект-Визуализация за обект: „Реконструкция и обновяване на съществуващи сгради и/или събаряне и изграждане на нови в същите петна, както и околното пространство-включващо двете езера на Клептуза (без парка) и прилежащата им територия, вкл.двата моста осигуряващи достъп до тях”в изпълнение Решение №116/25.04.2013г на ОбС-Велинград

     Наградените проекти в конкурса  Идеен проект-Визуализация за обект: „Реконструкция и обновяване на съществуващи сгради и/или събаряне и изграждане на нови в същите петна, както и околното пространство-включващо двете езера на Клептуза (без парка) и прилежащата им територия, вкл.двата моста осигуряващи достъп до тях”в изпълнение Решение №116/25.04.2013г на ОбС-Велинград са: 1-во място НЕ СЕ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Конкурс за идеен проект за създаване на нова визия на централна градска част и парковите пространства, зелените площи и местата за отдих в град Велинград

1. Решение тук. 2. Обявление тук. 3. Конкурсна програма тук. 4. Образци тук. 5.  Изходни графични данни тук.  6. Разяснения тук. 7. Обява жури тук. 8. Заповед  1185   тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Конкурс за идеен проект – Визуализация за “Реконструкция и обновяване на съществуващи сгради и/или събаряне и изграждане на нови в същите петна, както и околното пространство-включващо двете езера на Клептуза (без парка) и прилежащата им територия, включително двата моста осигуряващи достъп до тях”

1. Решение тук. 2. Обявление тук. 3. Конкурсна програма тук. 4. Снимки – Клептуза  - Велинград тук. 5. Конкурс – задание + графични данни тук. 6. Решение за класирането на участниците в  конкурса  по проект:  ”Идеен проект – Визуализация за “Реконструкция и обновяване на съществуващи сгради и / или събаряне и изграждане на нови в същите петна, както [...]

Прочети Коментарите са изключени!