Archive | Заповеди RSS feed for this section

Заповед 1490

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №657/04.05.2022г.

Заповед №657/04.05.2022г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №503/11.04.2022г.

Заповед №503/11.04.2022г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №142 от 01.02.2022 -Водноспасителна дейност

Заповед №142 от 01.02.2022 -Водноспасителна дейност

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед№93/24.01.22г. по чл.99б от ЗГР

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 59 гр. Велинград 17.01.2022 година

Заповед откриване на процедура по кандидатстване за социални жилища

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 45/13.01.2022 г. по чл. 99б от ЗГР

Заповед № 45/13.01.2022 г. по чл. 99б от ЗГР

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №ТУ – 2/04.01.22г.

Заповед №ТУ – 2/04.01.22г. 

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД

Заповед -проверки

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1539/01.11.2021г.

Заповед №1539/01.11.2021г.

Прочети Коментарите са изключени!