Archive | Заповеди RSS feed for this section

Заповед №91/25.01.2023 г.- на кмета на община Велинград по Наредбата за водноспасителната дейност

Заповед №91/25.01.2023 г.- на кмета на община Велинград по Наредбата за водноспасителната дейност.2023

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1990/29.12.2022 г. на Кмет на Община Велинград за заличаване на адресна регистрация

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №1872 / 02.12.2022г.

Заповед търг Тръжна документация

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №1871/02.12.2022г.

     Със Заповед №1773/14.11.2022г. на Кмета на Община Велинград е открита процедура – търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №2022-2. В заповедта са посочени вида и количествата на дървесината, датата, на която ще бъде проведен търга и условията за участие.      Със Заповед №1844/29.11.2022г. на Кмета [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1773/14.11.2022г.

Заповед №1773/14.11.2022г. Тръжни документи

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 1727/04.11.22 по чл. 99Б от ЗГР

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 1490

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №657/04.05.2022г.

Заповед №657/04.05.2022г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №503/11.04.2022г.

Заповед №503/11.04.2022г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №142 от 01.02.2022 -Водноспасителна дейност

Заповед №142 от 01.02.2022 -Водноспасителна дейност

Прочети Коментарите са изключени!