Archive | Земеделски земи и гори RSS feed for this section

Протокол разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ област Пазарджик

Протокол разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ област Пазарджик

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 797 от 25.05.2022

Заповед 797 от 25.05.2022

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол чл.37/2022

Протокол чл.37/2022

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 441

Заповед 441_30.03.2022

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 433

Заповед 433 -29.03.2022

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 432

Заповед 432 _29.03.2022

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на имоти за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Велинград

Списък на имоти за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Велинград 

Прочети Коментарите са изключени!

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2022г.

  I. ОСНОВАНИЕ             Настоящият Годишен план за паша за 2022 г. се разработва на основание чл.37о, ал.4, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който планът се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет с мнозинство от общия брой на съветниците. II. ОБХВАТ Годишният [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №108/26.01.2022г

ЗАПОВЕД №108/26.01.2022г забрана на паша Община Велинград 2022

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №107/26.01.2022г

ЗАПОВЕД №107/26.01.2022г забрана на паша Юндола 2022

Прочети Коментарите са изключени!