Archive | Земеделски земи и гори RSS feed for this section

Списък на имоти за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Велинград

Списък на имоти за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Велинград 

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 162/10.02.2021

Заповед 162/10.02.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 160/10.02.2021

Заповед 160/10.02.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 159/10.02.2021

Заповед 159/10.02.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед

Заповед-малом.имоти Приложение 1-част 1 и Приложение 1- част 2_c Заявление

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в област Пазарджик

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в област Пазарджик

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол

Протокол

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол по чл. 37и ал. 6 ЗСПЗЗ процедура 2020

Протокол по чл. 37и ал. 6 ЗСПЗЗ процедура 2020

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №472/30.03.2020г.

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 4600 град Велинград, бул. „Хан Аспарух”№35   ЗАПОВЕД №472/30.03.2020г.      На основание чл.44, ал.2  и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с опазването от кражби на селскостопанска продукция, увреждане и разрушаваме на земеделски земи /частна и общинска собственост/ и съгласно Закона за опазване на земеделските земи, Закона за опазване на селскостопанското [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №471/30.03.2020г.

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 4600 град Велинград, бул. „Хан Аспарух”№35   ЗАПОВЕД №471/30.03.2020г.      На основание чл.44, ал.2  и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, Правилника за неговото прилагане и Наредба №1 по опазване на селскостопанското имущество НАРЕЖДАМ:     Считано от 01.04.2020г. да се преустанови [...]

Прочети Коментарите са изключени!