Archive | Земеделски земи и гори RSS feed for this section

Протокол на комисията по чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд”

Протокол на комисията по чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд”

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол

Протокол 37и ал 10 2021

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 822/17.06.2021г.

ЗАПОВЕД № 822/17.06.2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

Процедура за едногодишно отдаване под наем без търг или конкурс на земеделски земи от ОПФ – маломерни имоти за стопанската 2021/2022 година

Заповед Заявление Приложение №1част1 Приложение №1 част2

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол

Протокол

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на имоти за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Велинград

Списък на имоти за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Велинград 

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 162/10.02.2021

Заповед 162/10.02.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 160/10.02.2021

Заповед 160/10.02.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 159/10.02.2021

Заповед 159/10.02.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед

Заповед-малом.имоти Приложение 1-част 1 и Приложение 1- част 2_c Заявление

Прочети Коментарите са изключени!