Archive | Земеделски земи и гори RSS feed for this section

Заповед

Заповед Директор ОДЗ Пазарджик

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед

Заповед

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол на комисията по чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд”

Протокол на комисията по чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд”

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол

Протокол 37и ал 10 2021

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 822/17.06.2021г.

ЗАПОВЕД № 822/17.06.2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

Процедура за едногодишно отдаване под наем без търг или конкурс на земеделски земи от ОПФ – маломерни имоти за стопанската 2021/2022 година

Заповед Заявление Приложение №1част1 Приложение №1 част2

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол

Протокол

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на имоти за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Велинград

Списък на имоти за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Велинград 

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 162/10.02.2021

Заповед 162/10.02.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 160/10.02.2021

Заповед 160/10.02.2021

Прочети Коментарите са изключени!