Archive | Земеделски земи и гори RSS feed for this section

Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земед. земи в землищата на Община Велинград за стоп.2023-2024 г.

Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земед. земи в землищата на Община Велинград за стоп.2023-2024 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 727 от 19.05.2023 г.

Заповед № 727 от 19.05.2023 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол – чл. 37и от ЗСПЗЗ/2023 г.

УТВЪРДИЛ:……../П/………..                       Д-Р КОСТАДИН КОЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРОТОКОЛ От проведено заседание на комисията по чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал.3 от ППЗСПЗЗ за разпределение на общинските пасища, мери и ливади на животновъдите Регистрирани на територията на община Велинград   Днес, 24.04.2023г. в сградата на община Велинград на основание чл. 37и, ал.6  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 292-27.02.2023

Заповед 292-27.02.2023

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 291-27.02.2023

Заповед 291-27.02.2023

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 290-27.02.2023

Заповед 290-27.02.2023

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 289-27.02.2023

Заповед 289-27.02.2023

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на имоти от ОПФ

Списък на имоти от ОПФ

Прочети Коментарите са изключени!

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2023г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД за 2023

Прочети Коментарите са изключени!