Archive | Делегирани бюджети в Образованието RSS feed for this section

Заповед № 741 за утвърждаване на правила за определяне на раб.заплати на директорите на ДГ и ЦПЛР от 01.04.2022 г.

Заповед № 741 за утвърждаване на правила за определяне на раб.заплати на директорите на ДГ и ЦПЛР от 01.04.2022 г. Приложение към заповед № 741 – правила за определяне на раб.заплати на директорите на ДГ и ЦПЛР от 01.04.2022 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Делегирани бюджети – Бюджет 2022 г.

Приложение към заповед за 2022г. Бюджет училищни автобуси 2022 Бюджет СУ, ОбУ и ОУ 2022 Бюджет стипендии 2022 Бюджет ресурсно подпомагане 2022 Бюджет професионални гимназии и проф.паралелки към СУ 2022 Бюджет детски градини 2022 Бюджет подготвителни групи в училища 2022

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №243

Заповед №243

Прочети Коментарите са изключени!

Формули и правила за разпределяне на средств., получени по единни разходни стандарти във функция Образование за 2021г.

Формули и правила за разпределяне на средств., получени по единни разходни стандарти във функция Образование за 2021г. Информация за преходен остатък за училищата и детските градини за 2021г. Информация за разпределение на средства за детски градини по формула за 2021 г. Информация за разпределение на средства по формула за стипендии за 2021 г. Информация за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Правила за определяне на работните заплати на директорите на общински ДГ и ЦПЛР за 2021г.

Правила за определяне на работните заплати на директорите на общински ДГ и ЦПЛР за 2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №299 за утвърждаване на правила за РЗ

Заповед №299 за утвърждаване на правила за РЗ

Прочети Коментарите са изключени!

Правила за РЗ на директорите на ДГ за 2020 г.

Правила за РЗ на директорите на ДГ за 2020 г. 

Прочети Коментарите са изключени!

Делегирани бюджети 2020 г.

БЮДЖЕТ – 2020 – ОБРАЗОВАНИЕ – разпределение на средствата по формули Заповед за формули и правила за 2020 Формули и правила за разпределение на средствата получени по ЕРС за 2020

Прочети Коментарите са изключени!

Разпределение на средства за дейност 322 ” Неспециализирани училища” по компоненти на формулата за 2019 година

2019 – БЮДЖЕТ – ОБРАЗОВАНИЕ Заповед № 301 от 26.02.2019г. за утвърждаване на формули и правила за разпределение на средствата от държавния бююджет между второстепенните разпоредители с бюджет за 2019 г. Приложение към зап. № 301 от 26.02.2019 г. за утвърдени формули и правила за 2019 г. функция Образование

Прочети Коментарите са изключени!

ФОРМУЛИ И ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ВЪВ ФУНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ”

ФОРМУЛИ И ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ВЪВ ФУНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ”

Прочети Коментарите са изключени!