Archive | Наредби на Община Велинград RSS feed for this section

Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на соц.жилища

Прочети Коментарите са изключени!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на размера на таксата битови отпадъци за 2022 година.

План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на размера на таксата битови отпадъци за 2022 година.

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

Наредба за търговската дейност на територията на община Велинград

Наредба за търговската дейност на територията на община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ, УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

НАРЕДБА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ, УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Прочети Коментарите са изключени!