Archive | ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА RSS feed for this section

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

№ по ред Наименование на търговското дружество Данни за търговската регистрация на търговското дружество, в т.ч. за преобразуването и прекратяването му Размер на общинското участие в капитала на търговското дружество Лица, които представляват общината в органите на управление и контрол на търговското дружество 1 МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД Регистрирана в ТР – Фирмено дело 1274/2000 год. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър за търговските дружества с общинско участие

№ по ред Наименование на търговското дружество Данни за търговската регистрация на търговското дружество, в т.ч. за преобразуването и прекратяването му Размер на общинското участие в капитала на търговското дружество Лица, които представляват общината в органите на управление и контрол на търговското дружество 1 МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД Регистрирана в ТР – Фирмено дело 1274/2000 год. [...]

Прочети Коментарите са изключени!