Archive | Програми RSS feed for this section

Програма на Община Велинград за енергийната ефективност

Програма на Община Велинград за енергийната ефективност 

Прочети Коментарите са изключени!

Дългосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Дългосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Прочети Коментарите са изключени!

Краткосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Краткосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Прочети Коментарите са изключени!

Програма за 2021 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2021 – 2027 г.

Програма за 2021 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2021 – 2027 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2021 г.

Годишна  програма за развитие на читалищната  дейност  за 2021 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ 2021/2022 ГОДИНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ   2021/2022 ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!

Дългосрочна програма ЕВИ

Дългосрочна програма ЕВИ

Прочети Коментарите са изключени!

Програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2020 ГОДИНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА   ЗА   ЗАКРИЛА  НА  ДЕТЕТО  ЗА   2020  ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2020г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА  ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА,  ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА  2020г.

Прочети Коментарите са изключени!