Archive | Програми RSS feed for this section

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2022г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2022г.

Прочети Коментарите са изключени!

Програма за развитие на туризма в Община Велинград през 2022г.

Програма за развитие на туризма в Община Велинград през 2022 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2022г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД  ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В  ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА  2022г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2022г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2022г.

Прочети Коментарите са изключени!

Програма на Община Велинград за енергийната ефективност

Програма на Община Велинград за енергийната ефективност 

Прочети Коментарите са изключени!

Дългосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Дългосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Прочети Коментарите са изключени!

Краткосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Краткосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Прочети Коментарите са изключени!

Програма за 2021 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2021 – 2027 г.

Програма за 2021 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2021 – 2027 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2021 г.

Годишна  програма за развитие на читалищната  дейност  за 2021 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ 2021/2022 ГОДИНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ   2021/2022 ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!