Archive | Програми RSS feed for this section

Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2023/2024г.

Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2023/2024г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГЕН В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2023Г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГЕН

Прочети Коментарите са изключени!

Годишна Програма за развитие на читалищната дейност в Община Велинград през 2023г.

Годишна Програма за развитие на читалищната дейност в Община Велинград през 2023г.

Прочети Коментарите са изключени!

Регионална Програма за управление на отпадъците на територията на регион Пазарджик /с модул за всяка от общините от регионалната система/ за периода 2021-2028г

Регионална Програма за управление на отпадъците на територията на регион Пазарджик /с модул за всяка от общините от регионалната система/ за периода 2021-2028г

Прочети Коментарите са изключени!

Програма за управление на отпадъците на Община Велинград за периода 2021-2028г.

Програма

Прочети Коментарите са изключени!

Програма за опазване на околната среда на Община Велинград за периода 2021-2028г

Програма

Прочети Коментарите са изключени!

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН ПАЗАРДЖИК (С МОДУЛ ЗА ВСЯКА ОТ ОБЩИНИТЕ ОТ РЕГИОНАЛНАТА СИСТЕМА) ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2028 г.

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН ПАЗАРДЖИК (С МОДУЛ ЗА ВСЯКА ОТ ОБЩИНИТЕ ОТ РЕГИОНАЛНАТА СИСТЕМА) ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2028 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2022г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2022г.

Прочети Коментарите са изключени!

Програма за развитие на туризма в Община Велинград през 2022г.

Програма за развитие на туризма в Община Велинград през 2022 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2022г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД  ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В  ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА  2022г.

Прочети Коментарите са изключени!