Archive | Регистър на всички актове за изработване и одобряване на устройствени планове по чл.5 ал.5 от ЗУТ RSS feed for this section

Регистър на издадени разрешения за строеж 1966-2000г.

Регистър на издадени разрешения за строеж 1966-2000г.

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър на актове за изработване на устройствени планове 2019-2020-2021 г

Регистър на актове за изработване на устройствени планове 2019-2020-2021 г 

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър на актове за одобряване на устройствени планове 2019-2020-2021 г

Регистър на актове за одобряване на устройствени планове 2019-2020-2021 г

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър на заповеди по чл.5,ал.5 от Закон за устройство на територията файл за 2018

Регистър на заповеди по чл.5,ал.5 от Закон за устройство на територията файл за 2018

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ за ноември 2017г.

Регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ за ноември 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ от май до октомври 2017г.

Регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ от май до октомври 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ 2017г.

Регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ 2016 г.

Регистър по чл.5 ал. 5 от ЗУТ 2016

Прочети Коментарите са изключени!