Archive | Регистър на заповеди по чл.5,ал.5 от Закон за устройство на територията RSS feed for this section

Регистър на заповеди по чл.5,ал.5 от Закон за устройство на територията файл за 2018

Регистър на заповеди по чл.5,ал.5 от Закон за устройство на територията файл за 2018

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ за ноември 2017г.

Регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ за ноември 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ от май до октомври 2017г.

Регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ от май до октомври 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ 2017г.

Регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ 2016 г.

Регистър по чл.5 ал. 5 от ЗУТ 2016

Прочети Коментарите са изключени!