Archive | Регистър за издадени разрешения за строеж по чл.5, ал.5 от ЗУТ RSS feed for this section

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2002-2020г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2002-2020г. 

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър на издадените Разрешения за строеж в Община Велинград

Регистър на издадените Разрешения за строеж в Община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър на издадените Актове за узаконяване 2001г. – 2015г.

Регистър  на издадените  Актове за узаконяване  2001г. – 2015г.

Прочети Коментарите са изключени!

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК (съгласно Указателно писмо изх.№90-04-990/05.08.2003г на МРРБ) 2011-2017г.

     РЕГИСТЪР  НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК  (съгласно Указателно писмо изх.№90-04-990/05.08.2003г на МРРБ)

Прочети Коментарите са изключени!

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ в ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2002-2016г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ   в  ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2002-2016г.

Прочети Коментарите са изключени!