Archive | Заседания 2018г. RSS feed for this section

Сесия 2018-01-25

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за второ полугодие на 2017г.РЕШЕНИЕ №1 Докл.:инж.Б.Мандраджиев Приемане на общински бюджет за 2018г. на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №2, РЕШЕНИЕ №3, РЕШЕНИЕ №4,РЕШЕНИЕ №5 Докл.:Я.Тренчева Отмяна на Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №6 Докл.:Н.Видаркинска Изменение на Решение [...]

Прочети Коментарите са изключени!