Archive | ОТЧЕТИ RSS feed for this section

Отчет на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2022г.

Отчет на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2022г.

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет за подадени заявления по ЗДОИ през 2021 г.

1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2021 г. Инициатор Брой постъпили Заявления за ДОИ Брой заявления за ДОИ, оставане без разглеждане Общ брой на заявления за ДОИ От граждани на Република България 9 1 9 От чужденци и лица без гражданство 0 0 0 От журналисти 0 0 0 От фирми [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет за подадени заявления по ЗДОИ през 2019 г.

1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2019 г. Инициатор Брой постъпили Заявления за ДОИ Брой заявления за ДОИ, оставане без разглеждане Общ брой на заявления за ДОИ От граждани на Република България 12 5 12 От чужденци и лица без гражданство 0 0 0 От журналисти 1 0 1 От фирми [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет за подадени заявления ЗДОИ през 2018 г

Отчет за подадени заявления ЗДОИ през 2018 г

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет за подадени заявления ЗДОИ през 2017 г.

1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2017 г. Инициатор Брой постъпили Заявления за ДОИ Брой заявления за ДОИ, оставане без разглеждане Общ брой на заявления за ДОИ От граждани на Република България 6 0 10 От чужденци и лица без гражданство 0 0 0 От журналисти 0 0 0 От фирми [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет за подадени заявления ЗДОИ през 2016 г.

1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2016 г. Инициатор Брой постъпили Заявления за ДОИ Брой заявления за ДОИ, оставане без разглеждане Общ брой на заявления за ДОИ От граждани на Република България 8 0 8 От чужденци и лица без гражданство 0 0 0 От журналисти 0 0 0 От фирми [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет за подадени заявления ЗДОИ през 2015 г.

1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2015 г. Инициатор Брой постъпили Заявления за ДОИ Брой заявления за ДОИ, оставане без разглеждане Общ брой на заявления за ДОИ От граждани на Република България 10 0 15 От чужденци и лица без гражданство 0 0 0 От журналисти 1 0 0 От фирми [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет за работата на община Велинград по Закона за достъп до обществена информация за 2014 година

         О Т Ч Е Т За работата на община Велинград по Закона за достъп до обществена информация за 2014 година             През 2014г. в община Велинград са постъпили общо 21 заявления за достъп до обществена информация. От тях 19 писмени  и  2 електронни.Всички постъпили заявления са официално заведени в електронния регистър [...]

Прочети Коментарите са изключени!