Archive | ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1 ,Т.1 И 3 ОТ ЗПКОНПИ RSS feed for this section

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията за несъвместимост

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията за несъвместимост

Прочети Коментарите са изключени!

ДЕКЛАРАЦИЯ за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

ДЕКЛАРАЦИЯ   за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Прочети Коментарите са изключени!