Archive | Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ RSS feed for this section

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност № 1 / 04.01.2023г. Александър Петров Мандилов Главен специалист № 2 / 05.02.2023г. Славка Стоянова Даскалова Главен специалист № 3 / 17.01.2023г. Ваня Евгениева Минкова Директор ЦНСТДМУ 1 и 2 № 4 / 21.02.2023г. Лазаринка Спасова Полежанска Главен специалист № 5 / 21.02.2023г. Деница Димитрова Маврикова Главен специалист [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад на ПК ”ЗПКОНПИ”

ДОКЛАД ПК ‘ЗПКОНПИ’

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации

 Декларации

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации

Декларации

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации

Декларации

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации

Декларации

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад

Доклад

Прочети Коментарите са изключени!