Archive | Планове RSS feed for this section

Плана за действие на община Велинград в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2022-2023г./

Плана за действие на община Велинград в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2022-2023г./

Прочети Коментарите са изключени!

Общинския годишен план за младежта за 2022г.

Общинския годишен план за младежта за 2022г.

Прочети Коментарите са изключени!

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от Община Велинград за 2021г

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от Община Велинград за 2021г .

Прочети Коментарите са изключени!

Мониторинов доклад за 2020 г за изпълнението на План за действие на община Велинград в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018- 2020г.

Мониторинов доклад  за  2020 г   за   изпълнението  на План за действие на община Велинград в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018- 2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

ПЛАН – СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧИСТОТА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2021г.

ПЛАН – СМЕТКА ЗА  НЕОБХОДИМИТЕ  РАЗХОДИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧИСТОТА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ

ПЛАН  ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ

Прочети Коментарите са изключени!

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2019 ГОДИНА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2014 – 2020 ГОДИНА

ГОДИШЕН ДОКЛАД  ЗА 2019 ГОДИНА  ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2014 – 2020 ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2020г.

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА  ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В  ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад за изпълнението на общия устройствен план на Община Велинград за 2019г, работата на Дирекция “ТСУСА” по административно-техническото обслужване на гражданите и прилагането на Закона за устройство на територията

     Доклад за изпълнението на общия устройствен план на Община Велинград за 2019г,  работата на Дирекция “ТСУСА” по административно-техническото  обслужване на гражданите и прилагането  на Закона за устройство на територията 

Прочети Коментарите са изключени!

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2020г.

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2020г.  

Прочети Коментарите са изключени!