Archive | Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. RSS feed for this section

ЗАПОВЕД № 1587

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-19   З  А  П  О  В  Е  Д № 1587 гр. Велинград, 22.10.2019 г.   Открито е производство за издаване на заповед, свързана със забрана продажбата, сервирането, предлагането и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №1547

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-19 З А П О В Е Д №1547,  гр. Велинград,  17.10.2019 г.     С Протокол от 04.10.2019 г. на РУ Велинград към ОД на МВР е извършена проверка [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1523

Заповед №1523

Прочети Коментарите са изключени!

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ /важни дати и срокове при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г./

Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани. Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Разяснителна кампания

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № 92-00/3298 от 17.09.2019 г.         О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д   ОБЯВЛЕНИЕ                 Оповестявам публично откриването на производство по издаване на административен акт с предварително изпълнение, свързан със забрани, както следва: Забрана за продажбата, сервирането, предлагането на вино и спиртни [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Избирателни списъци

Избирателни списъци

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 1219

З  А  П  О  В  Е  Д № 1219 гр. Велинград,  02.09.2019 г.             На основание чл. 183, ал. 3 от Изборен кодекс, чл. 398 от Изборен кодекс, чл. 182 от ИК, чл. 168, ал. 2 и 3 от ИК във връзка с чл. 184 и чл. 175 от ИК, връзка с чл. 181 от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Покана за консултации за състав на секционни избирателни комисии

ДО: ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ И ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИТЕ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ, ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ за сформиране състава на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, [...]

Прочети Коментарите са изключени!