Archive | НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ RSS feed for this section

ОБЯВЯВА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КОРОНАВИРУСА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на кандидати по проекта  1.ЗАЯВЛЕНИЕ 2. АВТОБИОГРАФИЯ 3. Приложение – Декларация 4. Приложение – Декларация

Прочети Коментарите са изключени!

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3”

Приложение №8 С П И С Ъ К НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3” № по ред Име, презиме, фамилия ЕГН Общ брой точки Забележка 1. Таня Борисова Касабова 14,00 2. Рени Стефанова Бакърджиева 13,66 3. Альоша Сашов Димитров 12,00 С класирания [...]

Прочети Коментарите са изключени!

„ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ „ИЗПЪЛНИТЕЛ-СНАБДИТЕЛ” по Проект „Патронажна грижа в община Велинград”, договор за БФП BG05N9OP001-2.101-0061- С01

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД изх. № 92-00/2617 от 18.08.2020 г. ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с изпълнение на дейности по проект „Патронажна грижа в община Велинград”, договор за БФП BG05N9OP001-2.101-0061- С01, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-2.101, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3”

Приложение №8 С П И С Ъ К   НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3”        № по ред Име, презиме, фамилия ЕГН Общ брой точки Забележка 1 Венцислав Цанков Илиев xxxxxxxxxx 15,00 2 Цвета Трифонова Спасова xxxxxxxxxx 15,00 3 Красимир Николаев [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ             Във връзка с изпълнение на дейности по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-2.101, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, община Велинград ОБЯВЯВА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КОРОНАВИРУСА [...]

Прочети Коментарите са изключени!