Archive | ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ+ RSS feed for this section

Обява

Проект „Патронажна грижа + в община Велинград”, административен договор за БФП BG05N9OP001-2.119-0016-С01, процедури BG05М9ОP001-6.002 „Патронажна грижа +”, BG05М9ОP001-6.004 – „Патронажна грижа + – Компонент 2” и BG05М9ОP001-2.119 – „Патронажна грижа + – Компонент 3”, който Община Велинград реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 2014-2020г. ПОЧАСОВА ИНТЕГРИРАНА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНА УСЛУГА В [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПОЧАСОВИ МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО –СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА по проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“

ОБЯВА Община Велинград, ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПОЧАСОВИ МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО –СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА  по проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“, ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-6.002, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, финансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз, с период на реализация на проекта до 31.01.2022 г. 1. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

ОБЯВА Община Велинград, ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПОЧАСОВИ МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО –СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА 

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление за удължаване до 31.01.2021 г. на срока на изпълнение на проект “”Патронажна грижа в община Велинград”

Изх. № 92-00/4170 от 22.12.2020 г. О Б Я В А             УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД,             Уведомяваме Ви, че срокът на проект „Патронажна грижа в община Велинград”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-2.101-0061- С01, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Хората под карантина могат да се възползват от услугите на „Патронажна грижа в община Велинград”

 По проект „Патронажна грижа в община Велинград” от 21 април се обслужват лица от населените места на територията на общината. Хора, наети по проекта, закупуват храни и лекарства от първа необходимост, заплащат сметки и извършват неотложни административни услуги, които се заплащат от заявителите. Една от целевите групи са хората под карантина. Предвид увеличаването на случаите [...]

Прочети Коментарите са изключени!
ОБЯВА

ОБЯВА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, Уведомяваме Ви, че чрез изпълнението на проект „Патронажна грижа в община Велинград”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-2.101-0061- С01, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз, че в срок до 31.12.2020 г. предоставяме услуги, ПОМОЩ ЗА ДОСТАВКА НА [...]

Прочети Коментарите са изключени!