Archive | Избори 2021 RSS feed for this section

ЗАПОВЕД № 476

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-19   ЗАПОВЕД № 476 гр. Велинград, 02.04.2021 г.        Открито е производство за издаване на заповед, свързана със забрана продажбата, сервирането, предлагането и консумацията на вино и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед за образуване на подвижна секция за лица, поставени под задължителна карантина или изолация

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-25 З А П О В Е Д №468 Велинград,31.03.2021 г.          До 31.03.2021 г. са подадени тринадесет броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в две населени места [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ И ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА ПСИК ЗА ПОСТАВЕНИ ПОД КАРАНТИНА ЛИЦА ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ И СЕКЦИИ В COVID ОТДЕЛЕНИЯ

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 399 Велинград,17.03.2021 г.

О Б Щ И Н А В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д № 399 Велинград,17.03.2021 г. Към 14.00 ч. на 16.03.2021 г. са подадени деветнадесет броя общо заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в пет населени места на територията на община Велинград, а именно: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Важно за избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

Гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, които към 4 април 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето.             Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители имат избирателите с постоянен, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Разяснителна кампания – Видео клипове

Разяснителна кампания – Видео клипове

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д   СЪОБЩЕНИЕ                 Съобщавам, че на таблото за обяви на община Велинград публично е  оповестено откриването на производство по издаване на административен акт с предварително изпълнение, свързан със забрани, както следва: Забрана за продажбата, сервирането, предлагането на вино и спиртни [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

ПРОЦЕДУРИ   И   ДЕЙСТВИЯ СРОК ДО ДАТА (ВКЛ.) Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.  Приложение №12- свали тук! 20.03.2021 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Възможност за проверка на номер и адрес на избирателна секция

СПРАВКА ЗА ГРАЖДАНИ ЗА ПРОВЕРКА НА НОМЕР И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 04 .04. 2021 г. На интернет адрес:  https://www.grao.bg/elections/ всички граждани могат да направят справка по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция за гласуване. Избирателите могат да изпратят SMS на номер 18429. Номерът [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №186/15.02.2021г за определяне места за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали

Прочети Коментарите са изключени!