Archive | Избори 11.07.2021 г. RSS feed for this section

Заповед №991

Заповед №991

Прочети Коментарите са изключени!

Важно за избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

     Избирателите, които към датата на изборите за народни представители за Народно събрание – 11 юли 2021 г., са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, имат право да гласуват в секция с подвижна избирателна кутия.                       Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия  е [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г./чл.39, ал1 от ИК// за публикуване/

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г./чл.39, ал1 от ИК// за публикуване/

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №864

Прочети Коментарите са изключени!

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 юли 2021 г.

ПРОЦЕДУРИ   И   ДЕЙСТВИЯ СРОК ДО ДАТА (ВКЛ.) Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. за всички български граждани. Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини: През Интернет на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

“Предварителните избирателни списъци” избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

“Предварителните избирателни списъци” избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № 31-00/182 от 26.05.2021 г. О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д   ОБЯВЛЕНИЕ                 Оповестявам публично откриването на производство по издаване на административен акт с предварително изпълнение, свързан със забрани, както следва: Забрана за продажбата, сервирането, предлагането на вино и спиртни напитки в търговските обекти [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-25 Изх. № 62-00/31 от 21.05.2021 г.   ДО: ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ за сформиране съставите на секционни избирателни [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 673 Велинград, 20.05.2021 г.

З А П О В Е Д № 673 Велинград, 20.05.2021 г. На основание чл. 8, ал. 1,ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 6, чл. 9, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 5, ал. 6 и ал. 8, чл. 243 от Изборен кодекс, чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и [...]

Прочети Коментарите са изключени!