Archive | Избори 11.07.2021 г. RSS feed for this section

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 юли 2021 г.

ПРОЦЕДУРИ   И   ДЕЙСТВИЯ СРОК ДО ДАТА (ВКЛ.) Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. за всички български граждани. Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини: През Интернет на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

“Предварителните избирателни списъци” избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

“Предварителните избирателни списъци” избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № 31-00/182 от 26.05.2021 г. О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д   ОБЯВЛЕНИЕ                 Оповестявам публично откриването на производство по издаване на административен акт с предварително изпълнение, свързан със забрани, както следва: Забрана за продажбата, сервирането, предлагането на вино и спиртни напитки в търговските обекти [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-25 Изх. № 62-00/31 от 21.05.2021 г.   ДО: ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ за сформиране съставите на секционни избирателни [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 673 Велинград, 20.05.2021 г.

З А П О В Е Д № 673 Велинград, 20.05.2021 г. На основание чл. 8, ал. 1,ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 6, чл. 9, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 5, ал. 6 и ал. 8, чл. 243 от Изборен кодекс, чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 674 Велинград, 20.05. 2021г.

ОБЩИНА    ВЕЛИНГРАД,  ОБЛАСТ  ПАЗАРДЖИК З А П О В Е Д № 674 Велинград,  20.05. 2021г.          На основание чл. 44, ал.2, чл.44, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.41,ал.1 и 3, чл.42, ал.2 от Изборен кодекс, и писма на кметове и кметски наместници   О П Р Е Д Е Л Я М : 1.Местата за [...]

Прочети Коментарите са изключени!