Archive | Избори 14.11.2021 г. RSS feed for this section

ЗАПОВЕД № 1633 Велинград, 19.11.2021 г.

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-25 З А П О В Е Д № 1633 Велинград, 19.11.2021 г.     Към 16.45 ч. на 19.11.2021 г. са постъпили изискуемия по т. 4 от Решение № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 1603

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-19 З  А  П  О  В  Е  Д № 1603 гр. Велинград, 12.11.2021 г.      Открито е производство за издаване на заповед, свързана със забрана продажбата, сервирането, предлагането и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

     Община Велинград уведомява, че за произвеждане на насрочените на 14.11.2021 г. избори  не е образувана подвижна секция за гласуване на лица, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, поради недостигане на минималния брой от седем заявления съгласно решение на ЦИК № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г. във връзка с № 831-ПВР/НС от 29.10.2021 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Уведомление относно предприети мерки в изпълнение на решение на ЦИК, позволяващи на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, да се придвижат и да гласуват в изборния ден. Секциите със специално предназначение са както следва:   1. в гр. Велинград: а/секция: 130800006, ДГ „Радост”, бул. „Съединение” №139 б/секция: 130800013 Клуб на пенсионера –кв. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на заличените лица от избирателните списъци за избори за ПВР и НС на 14.11.2021 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци за избори за ПВР и НС на 14.11.2021 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Важно за избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

              Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация. Гласуването се извършва с подвижна избирателна кутия, която е разбична  от тези, предназначени за избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение. Заявлението за вписване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 1484 Велинград, 29.10.2021 г.

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-25 З А П О В Е Д № 1484 Велинград, 29.10.2021 г.           Към 29.10.2021 г. са постъпили 16 (шестнадесет) броя заявления от избиратели за гласуване с подвижна избирателна [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Обява за промени в обхвата на секции : №18, №19,№21 и №22

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,           С настоящото Ви уведомяваме за нъстъпили промени в обхвата на секции : №18, №19,№21 и №22, както следва:           1. Адресно регистрираните по постоянен адрес в гр. Велинград,  улица „Братя Маврикови” с номера както следва: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №13 и №15,  за предстоящите избори  [...]

Прочети Коментарите са изключени!