Archive | ИЗБОРИ НА 02.10.2022 Г. ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ RSS feed for this section

ЗАПОВЕД № 1534,гр. Велинград, 28.09.2022 г.

Извлечение! Гласуване на избиратели, болни от COVID-19 или контактни, поставени под карантина или изолация О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-25   З А П О В Е Д № ……1534………… гр. Велинград, 28.09.2022 г.             Във връзка [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1542 гр. Велинград, 28.09.2022 г.

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-25 З  А  П  О  В  Е  Д № 1542 гр. Велинград, 28.09.2022 г. Открито е производство за издаване на заповед, свързана със забрана продажбата, сервирането, предлагането и консумацията на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на заличените лица от избирателните списъци в избори за народни представители на 02 октомври 2022г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в избори за народни представители на 02 октомври 2022г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1471/16.09.22

Прочети Коментарите са изключени!

График за машинно гласуване (СУЕМГ)

Определям график за демонстрационни пробни гласувания в населените места на територията на община Велинград, както следва: За град Велинград: На 14.09.2022 г. кв. Каменица, парк „Възраждане”, от 10:30ч. до 16:30ч. На 15.09.2022 г. кв. Каменица, парк „Възраждане”, от 10:30ч. до 16:30ч. На 16.09.2022 г. кв. Каменица, парк „Възраждане”, от 10:30ч. до 16:30ч. На 19.09.2022 г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

ПРОЦЕДУРИ, ДЕЙСТВИЯ И РЕШЕНИЯ СРОК ДО ДАТА (ВКЛ.) Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, чрез подаване назаявление по образец – Приложение №21-НС . Искането се прави писмено до кмета на общината,района, кметството или кметския наместник  или чрез електронно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 1325

Извлечение от заповед № 1325/17.08.2022 г. на кмет на община Велинград   О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д З  А  П  О  В  Е  Д № 1325 гр. Велинград,   17.08.2022 г.             На основание чл. 183, ал. 3 от Изборен кодекс, чл. 182 от ИК, чл. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Oткриване на производство за заповед за забрана алкохол

Изх. № 31-00/46 от 17.08.2022 г.   О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д   ОБЯВЛЕНИЕ                 Оповестявам публично откриването на производство по издаване на административен акт с предварително изпълнение, свързан със забрани, както следва: Забрана за продажбата, сервирането, предлагането на вино и спиртни напитки в търговските [...]

Прочети Коментарите са изключени!

МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ! О Б Щ И Н А  В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-25 З А П О В Е Д № 1255, гр. Велинград,.11.08.2022 г.     За произвеждане на избори за Народно събрание на 02.10.2022 г. и на основание чл. 44, [...]

Прочети Коментарите са изключени!