Archive | Основни закони за работа на администрацията RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ №234

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.07г., протокол №11.  ОТНОСНО: Отпускане на сума за подобряване на уличната инфраструктура на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 [...]

Прочети 0 Comments