Archive | Избори на 09.06.2024 г. за Народно събрание и членове на Европейски парламент от РБ RSS feed for this section

Съобщение

     Уведомяваме, че във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. заявления за гласуване по настоящ адрес, заявления за гласуване на друго място и заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия  ще се приемат и в празничните  дни на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Мерки за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването на 09.06.2024 Г

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-25 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомявам Ви за предприети мерки за гласуване на лица със затруднения в придвижването, които да Ви подпомогнат да гласувате в изборния ден на 09.06.2024 г.. 1. Предвидени [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед за утвърждаване на адрес на секция 130800024 с. Долна Дъбева

Заповед за утвърждаване на адрес на секция 130800024 с. Долна Дъбева

Прочети Коментарите са изключени!

Материали за избори

Прочети Коментарите са изключени!

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

Избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народно събрание  на 09 юни 2024 г. ВАЖНИ  ДАТИ  И  СРОКОВЕ ПРОЦЕДУРИ, ДЕЙСТВИЯ И РЕШЕНИЯ СРОК ДО ДАТА (ВКЛ.) Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, чрез [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 09.06.2024 г.

Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 09.06.2024 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 09.06.2024г

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 09.06.2024г

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед за определяне на места за обявяване на предварителни избирателни списъци

О Б Щ И Н А  В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д № …654………… гр. Велинград,  24.04. 2024 г. С укази № 100 от 9.04.2024 г. и № 102 от 9.04.2024 г. на Президента на Република България са насрочени избори за членове на Европейския парламент [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Места за поставяне на агитационни материали за избори на 09.06.2024 г.

Извлечение! О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д З  А  П  О  В  Е  Д № 646 гр. Велинград,  23.01.2024 г.             На основание чл. 183, ал. 3 от Изборен кодекс, чл. 182 от ИК, чл. 168, ал. 3 от ИК във връзка с чл. 184 и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповеди за образуване на секции

Заповеди за образуване на секции

Прочети Коментарите са изключени!