Archive | Решения за приемане на структура на Общинската администрация, административни звена RSS feed for this section

Проекто решение

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД Представям Ви за разглеждане на заседание на ОС-Велинград доклад относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинска експертна комисия за категоризиране на туристическите обекти /ОЕККТО / на територията на Община Велинград. На основание на чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Велинградски Общински съвет, както и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проекто решение

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД Приложено Ви представям за разглеждане на заседание на ОбС-Велинград доклад относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Велинград. На основание на чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Велинградски Общински съвет и новия Закон за туризма. Към доклада [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №42

   На основание чл.21, ал.1, т.2 и ал.2, чл.15, ал.2, изр.второ от ЗМСМА, във връзка с писмо ФД-59/18.11.2011г. на Министър на финансите, във връзка с чл.114, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация  и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №43

    На основание чл.15, ал.4, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с писмо ФД-59/18.11.2011г. на Министър на финансите, във връзка с чл.114, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      [...]

Прочети 0 Comments