Archive | Устройствен правилник RSS feed for this section

Устройствен правилник

Устройствен правилник Заповед № 903 от 02.07.2019

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ЗЕМЛИЩАТА НА ГРАД ВЕЛИНГРАД И СЕЛО ДРАГИНОВО

ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  НА  ЗЕМЛИЩАТА НА ГРАД ВЕЛИНГРАД И СЕЛО ДРАГИНОВО

Прочети Коментарите са изключени!

Устройствен правилник

  Устройствен правилник 2-12   Приложение №2 към Устройствен правилник

Прочети Коментарите са изключени!

Устройствен правилник на общинска администрация Велинград, на органите на изпълнителната власт и техните заместници

Устройствен правилник Органиграма

Прочети Коментарите са изключени!