Archive | Харта на клиента RSS feed for this section

Харта на клиента

Харта на клиента

Прочети Коментарите са изключени!

Харта на клиента

ВЪВЕДЕНИЕ УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Настоящата Харта на клиента не е юридически документ и не създава юридически права и задължения. Нейното предназначение е да Ви подпомогне да разберете и защитите своите права, както и да изисквате от нас по-добро и качествено административно обслужване. Желанието на Общинска администрация гр.Велинград е тази харта да се превърне в действащ документ, [...]

Прочети 0 Comments