Archive | Предложения RSS feed for this section

ОБЯВЛЕНИЕ

      Постъпило е предложение с вх.№032-02-1257 от 18.10.2013 год. от Мария Георгиева Балабанова ЕГН ——, жител на гр.Велинград, ул.”Юрий Венелин”№1 за замяна на собствен имот с пл. № 085032 и начин на трайно ползване-нива попадащ в землището на гр.Велинград с площ 2626 кв.м. в местноста „Реповица”  с  общински земеделски имот  с площ 498 кв.м., [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Четири начина да подадем предложения

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че предложения можете да подадете по четири начина: 1. по електронен път на адрес: predlozheniya@mbox.contact.bg 2. чрез отдел “Информационно обслужване и технологии” 3. кутии, поставени на входа на сградата на Общинска администрация с административен адрес: Велинград, бул. “Хан Аспарух”35” 4. по факс При подаване на предложение, моля, посочете адрес за кореспонденция. [...]

Прочети 0 Comments