Archive | Декларации – общинска администрация RSS feed for this section

Декларация по чл.57,ал.5 от ЗЕЕ

Декларация по чл. 57, ал.5 от ЗЕЕ 20 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Декларация по чл.57,ал.5 от ЗЕЕ

Декларация по чл.57,ал.5 от ЗЕЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Декларация по чл.57,ал.5 от ЗЕЕ

Декларация по чл.57,ал.5 от ЗЕЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации по чл. 12,т.1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ

Декларации по чл. 12,т.1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ Декларации по чл. 12,т.1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ Декларации по чл. 12,т.1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ Декларации по чл. 12,т.1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ Декларации по чл. 12,т.1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации по чл. 12,т.2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Декларации по чл. 12,т.2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации по чл. 12,т.2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Декларации по чл. 12,т.2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации по чл. 12,т.1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ

Декларации по чл. 12,т.1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ  Декларации по чл. 12,т.1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ Декларации по чл. 12,т.1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ Декларации по чл. 12,т.1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации във връзка с Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации във връзка с Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

1. Изтегли тук. 2. Изтегли тук. 3. Изтегли тук. 4. Изтегли тук. 5. Изтегли тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изтегли  тук.

Прочети Коментарите са изключени!