Archive | Декларации – общинска администрация RSS feed for this section

Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.13 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изтеглете тук!

Прочети 0 Comments

Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.13 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изтеглете тук!

Прочети 0 Comments

Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.13 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изтеглете тук!

Прочети 0 Comments

Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.13 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изтеглете тук!

Прочети 0 Comments

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изтеглете тук!

Прочети 0 Comments

Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.13 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изтеглете  тук!

Прочети 0 Comments

Цели по качеството и околната среда

Изтеглете от тук!

Прочети 0 Comments

Декларации във връзка с Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

1. Изтегли тук. 2. Изтегли тук. 3. Изтегли тук. 4. Изтегли тук. 5. Изтегли тук. 6. Изтегли тук. 7. Изтегли тук. 8. Изтегли тук. 9. Изтегли тук. 10. Изтегли тук. 11. Изтегли тук. 12. Изтегли тук. 13. Изтегли тук.

Прочети Коментарите са изключени!

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, Т.1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.13 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПО ЧЛ.12, Т.2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.14 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Изтеглете тук!  

Прочети Коментарите са изключени!

Декларация от ОбС и ОбА – Велинград

Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.13 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Прочети Коментарите са изключени!