Archive | Декларации – общинска администрация RSS feed for this section

Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.13 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Вижте декларациите тук!

Прочети 0 Comments
Image

Нови декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.13 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, съгласно изменение на Закона от 10.12.2010г.

         

Прочети 0 Comments

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

1. Изтегли тук. 2. Изтегли тук. 3. Изтегли тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Декларация за политиката по качество и околна среда

Изтеглете оттук!

Прочети 0 Comments

Цели по качеството и околната среда – II

Изтеглете от тук!

Прочети 0 Comments

Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.13 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Изтеглете тук! Тук!

Прочети 0 Comments