Archive | Училища RSS feed for this section

СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Велинград

Открито е през 1889г., в него се обучават около 800 ученика от І до ХІ клас и две групи в полудневна градина, в общо 36 паралелки Освен класическите методи и форми на обучение се прилагат нови и съвременни такива, които се основават на активното участие и позиция на ученика като обект и субект в учебния [...]

Прочети 0 Comments

СУ “Васил Левски” гр. Велинград

Средно училище “Васил Левски” е училище, в което се обучават около 650  ученика от първи до единадесети клас. От една година училището работи по Програма “Стъпка по стъпка” в първи клас, а от 1994г. осъществява ранно чуждоезиково обучение. Училището сътрудничи с Корпуса на мира и вече трета година преподавател от САЩ работи в профилираните паралелки. [...]

Прочети 0 Comments

Професионална гимназия по икономика и туризъм “Алеко Константинов” – Велинград

Основан на 15.09.1975г. като средно професионално-техническо училище с предмет на дейност: подготовка на кадри за сферата на общественото хранене. През 1995г. се преобразува в ТИТ ”Ал. Константинов”. Техникумът разполага с добре оборудвани кабинети по информатика и чужди езици. В момента се разработва проект за кабинет по икономика и счетоводство. Училището разполага с две работилници за [...]

Прочети 0 Comments

Професионална гимназия по горско стопанство “Христо Ботев” – Велинград

Открит е през  1949г. и е единствен по рода си в България, тясно специализиран по стопанисване на горите. В момента се обучават 447 ученици по специалностите: “Горско стопанство и дърводобив” и “Горско и ловно стопанство” от 32-ма  специалисти с висше образование. Техникумът разполага с добре обзаведени кабинети по всички лесовъдски дисциплини, с  кабинет по ловно [...]

Прочети 0 Comments

Професионална гимназия по дървообработване “Иван Вазов”

Прочети 0 Comments

ОУ “Христо Ботев” гр.Велинград

Прочети 0 Comments

ОУ “Неофит Рилски” гр.Велинград

Прочети 0 Comments

СУ “Христо Смирненски” с. Света Петка

Прочети 0 Comments

ПУ “Драган Манчов”

Прочети 0 Comments

ОУ “Методи Драгинов” с. Драгиново

Прочети 0 Comments