Archive | Новини RSS feed for this section

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ И ВИ КАНИМ НА ОБСЪЖДАНЕ  ЗА ИЗБОР НА ИДЕИ ЗА НАЙ-ДОБРИ ОБЕМНО/ПРОСТРАНСТВЕНИ РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗГОТВЯНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ С ЦЕЛ ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОПРР, СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:BG161PO001/5-02/2012 “В ПОДКРЕПА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД”   [...]

Прочети 0 Comments

СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG161PO001/5-02/2012 “В ПОДКРЕПА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД”

ЦЕЛИ НА  СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO001/5-02/2012 “В ПОДКРЕПА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД” Основната цел Укрепване на капацитета на бенефициентите за успешно участие в изпълнението на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по СФ. Конкретни цели: Да се предостави техническа помощ за генериране и [...]

Прочети 0 Comments

Стартира проектът „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”

На 25 септември2012 г. в заседателната зала на община Велинград, се състоя представяне на проектната идея на община Велинград по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” на ОП Регионално развитие 2007 – 2013 год. Община Велинград организира на 14 септември2012 г. [...]

Прочети 0 Comments

Община Велинград връчи удостоверенияпо приемна грижа на кандидатите за приемни родители

По проект „И аз имам семейство”, се осъществява чрез Агенция за социално подпомагане и е  съфинансиран от европейския социален фонд, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, към момента има 10 семейства – кандидати за приемни родители са преминали успешно курса на обучение, в периода 22.06.12г. – 23.07.2012г. и 08.08.12г. – 24.08.2012г. В обучението на кандидатите [...]

Прочети 0 Comments

Оркестри от страната и чужбина взеха участие в дефилето и концертът на духовите оркестри и мажоретни състави

На 06.07.2012г. / петък / от 19.30 часа на пл. „ Николай Гяуров” се проведе предшестващото Деня на Велинград дефиле на духови оркестри и мажоретни състави. Тази година участие в него взеха  3 гостуващи състава  – от Унгария, от гр.Троян, от гр. Сандански, както и домакините от Представителен младежки духов оркестър с мажоретен състав „Димитър [...]

Прочети 0 Comments

Доклад на кмета във връзка с питания на общинските съветници

Вижте тук!

Прочети 0 Comments

Постановление за прекратяване на наказателно производство 29.06.2012г.

Вижте тук!

Прочети 0 Comments

Договор Екотитан

Вижте договора тук!

Прочети 0 Comments

Граждански договори – периода от 01.01.2012г. до 30.04.2012г

Име                                                                             Месец 1.Иванка Шутева – клуб инвалиди                             І, ІІ 2.Илия Пеев – пенсионерски клуб кв.Лъджене          І, ІІ 3.Елена Караманова – пенс. клуб кв.Лъджене           І, ІІ 4.Елена Петрова Илинова    –пенс.клуб кв.К-ца        І, ІІ 5. Спаска Игнатова Содева  –  пенс. клуб кв.К-ца      І, ІІ 6. Стоянка Касапова – пенс.клуб кв.Чепино               І, ІІ 7.Михаил Димитров – Поморие           [...]

Прочети 0 Comments