Archive | Оспорени решения на Общински съвет, съдебни решения RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ №282

ОТНОСНО: Предоставяне земеделска земя от остатъчния фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ  на наследници Заварин Ангелов Кривулев.               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, чл.66, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №281

ОТНОСНО: Предоставяне земеделска земя от остатъчния фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ  на наследници Асан Асанов Юруков.               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, чл.66, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №280

ОТНОСНО: Предоставяне земеделски земи от ОПФ за обезщетение на наследници на Мустафа Алиев Аликанов.               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27 от ЗСПЗЗ, чл.66, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното поименно  [...]

Прочети 0 Comments