Archive | Заседания 2012г. RSS feed for this section

Сесия 2012-05-10

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   1.Разглеждане на Решение №165/19.04.2012г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №218 2.Разглеждане на Решение №189/26.04.12г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №220 , РЕШЕНИЕ №219 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2012-04-26

ДНЕВЕН РЕД:   Разглеждане на Решение №133/29.02.12г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №166 Докладчик:инж.Петър Кондев Разглеждане на Решения  №113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 и 128 от 29.03.2012г. на Общински съвет – Велинград, след връщането [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2012-04-19

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   1.Изменение на решение №203/30.09.2010г. на Общински съвет – Велинград, относно поет от Община Велинград дългосрочен общински дълг с «Фонд за органите на местното самоуправление в България- ФЛАГ» ЕАД. РЕШЕНИЕ №165

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2012-03-29

ДНЕВЕН РЕД   1.Допълнения в Наредба за управление на зелената система на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №101 2.Програма за управление на зелената система на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №102 3.Избор на Одитен комитет на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №103 4.Одобряване на оценка за ОПС – УПИ №VІ-648, кв.55 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №104 5.Одобряване оценка на 46/560ид.ч. от УПИ №ХІІІ-236 в кв.15 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2012-03-19

ДНЕВЕН РЕД: 1.Разглеждане на Решение №52/23.02.12г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №100

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2012-02-23

ДНЕВЕН РЕД: 1.Промяна базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №51 2.Промяна таксата за ползване на тротоари, площади, улични платна,както и терени с други предназначение, които са общинска собственост за търговска дейност на открито, вкл.за разполагане на маси, столове, витрини и др. РЕШЕНИЕ №52 3.Дава съгласие по чл.149, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2012-02-08

ДНЕВЕН РЕД: Одобряване обща численост и структура на Общинска администрация Велинград. РЕШЕНИЕ №42 Одобряване нова обща численост и структура на създадените служби на общинска администрация в кметствата на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №43 Приемане на Правилник за функциите на създадените служби по чл.15, ал.4 от ЗМСМА, с разпределени щатни бройки по дейности. РЕШЕНИЕ №44 Предоставяне за управление [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2012-01-26

ДНЕВЕН РЕД: 26.01. Одобряване обща численост и структура на Общинска администрация Велинград – Докладчик: инж., юрист Стоянка Иванова – Кърпачева, зам.кмет инж. А.Хрисчева, зам.кмет М.Джамбаз, зам.кмет И.Бабучи, зам.кмет Г. Янчев Одобряване нова обща численост и структура на създадените служби на общинска администрация в кметствата на територията на Община Велинград – Докладчик: инж., юрист Стоянка Иванова [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2012-01-13

ДНЕВЕН РЕД 13.01 Изменение на Решение № 11/05.12.2011 г., взето с Протокол № 3, относно избор на постоянни комисии към ОбС Велинград. РЕШЕНИЕ №1 Избор на ВрИД Кмет на Кметство Кръстава, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №2 Обсъждане  финансовото състояние на “ВКТВ” ЕООД гр. Велинград и отговорността на управителя във връзка с него, както и избор на ВрИД Управител [...]

Прочети Коментарите са изключени!