Archive | February, 2005

Сесия 2005-02-23

Удължаване срока на ОПС на Решение №263/25.10.2000г. до 5г. на Запрян Василев Пеев. РЕШЕНИЕ 47 Актуализиране на Програмата за приватизация на общински обекти. РЕШЕНИЕ 48 Утвърждаване на съдебни заседатели.РЕШЕНИЕ 49 Утвърждаване Наредба за пътищата.РЕШЕНИЕ 50 Промени в Правилника за работа на Общински съвет – 3бр.решения.РЕШЕНИЕ 51, РЕШЕНИЕ 52, РЕШЕНИЕ 53 Избор на членове за общото събрание на Асоциация “Хебър”. РЕШЕНИЕ [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2005-02-14

         1.Приемане отчета на бюджета на Община Велинград за 2004г. РЕШЕНИЕ 41          2.Приемане на бюджета на Община Велинград за 2005г. и Програмата за капиталови разходи. РЕШЕНИЕ 42, РЕШЕНИЕ 43, РЕШЕНИЕ 44          3.Отпускане на парична помощ. РЕШЕНИЕ 45          4.Гласуване на средства за Общински план за развитие. РЕШЕНИЕ 46          5.Питания.

Прочети 0 Comments