Archive | March, 2005

Сесия 2005-03-31

Създаване на нова ал.2 към чл.11 от Правилника за работа на ОбС. РЕШЕНИЕ 63 Изменение и допълнение на Наредба №1 на Община Велинград. РЕШЕНИЕ 64 Удължаване срока на договор с Борислава Василева, наемател на магазин №14 – “Зеленчуков магазин”. РЕШЕНИЕ 65 Удължаване срока на договор в кв.111 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 66, РЕШЕНИЕ 67 Допълнение към Концесионен договор, относно [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2005-03-21

Одобряване структура на Общинска администрация в Община Велинград.РЕШЕНИЕ 60, РЕШЕНИЕ 61 Даване на съгласие за участие на Община Велинград в проект “Красива България”. РЕШЕНИЕ 62

Прочети 0 Comments