Archive | May, 2005

Сесия 2005-05-31

Изваждане от капитала на “ВКТВ” ЕООД водопреносната, водоснабдителната и канализационна система, пречиствателни съоръжения и обявяването им за публична общинска собственост. РЕШЕНИЕ 147 Изменение на ОПС  УПИ VІІ кв. 391 по плана на Велинград.  РЕШЕНИЕ 148 Изменение на ОПС на Нонка Осева, Мария Мишева и Любка Чавдарова УПИ VІІ и УПИ VІ в кв. 391 по [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2005-05-18

Приемане отчета и баланса на “Атлетик” АД. РЕШЕНИЕ 134 Приемане отчета и баланса на “Паркинги и гаражи” ООД.  РЕШЕНИЕ 135 Приемане отчета и баланса на “Спорт Бееви”АД.  РЕШЕНИЕ 136 Приемане отчета и баланса на   “Сютка”АД.  РЕШЕНИЕ 137 Приемане отчета и баланса на  “Терма вел” ООД.  РЕШЕНИЕ 138 Приемане отчета и баланса на  “Хорос” ООД.  РЕШЕНИЕ 139 [...]

Прочети 0 Comments