Archive | June, 2005

Сесия 2005-06-29

Приемане на общински план за развитие 2007-2013г. РЕШЕНИЕ 172 Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер. РЕШЕНИЕ 173 Приемане на Наредба за учредяване на търговски дружества с общ.имущество и за упражняване на правата на собственост на Общината в търговски дружества.  РЕШЕНИЕ 174 Приемане на План [...]

Прочети 0 Comments